Skærmbillede 2020 06 30 kl. 00.27.17

Andelsboligforening

I administration af andelsboligforeninger beskæftiger vi os hver dag med noget af det allermest dyrebare – nemlig menneskers hjem. Det er et stort ansvar og en stor tillidserklæring, når I som forening overdrager administrationen i vores hænder, og det er derfor en opgave, som vi værner meget om.

Vi har drevet professionel ejendomsadministration i mere end 6 årtier, og vi er specialister i administration af andelsboligforeninger.

Vi ønsker et loyalt og tæt samarbejde, og derfor tildeles i som kunde hos os en fast kontaktperson, der har det overordnet ansvar for administrationen af jeres ejendom med afsæt i vores indbyrdes administrationsaftale. Vi mener, at den personlige kontakt er altafgørende for at sikre driften af jeres ejendom.

Vores ejendomsadministration er tværfagligt sammensat, og vi kan derfor løfte de administrative, økonomiske og juridiske opgaver, som I måtte stå overfor.

Hvorfor skal I ansætte en administrator?

I andelsboligforeninger er det vedtægten, der sætter rammerne for, hvordan foreningsfællesskabet skal driftes. Det følger af standardvedtægt for andelsboligforeninger, at medlemmer skal nedsætte en bestyrelse på generalforsamlingen, som står i front for at lede foreningen.

Bestyrelsen er typisk et frivilligt organ, og det er derfor som udgangspunkt frivillige kræfter, der skal løfte de praktiske, administrative, økonomiske og juridiske opgaver, der er forbundet med driften af den fælles ejendom. Det er både en tidskrævende og ansvarstung opgave.

Som professionel ejendomsadministrator bistår vi andelsboligforeningen med den daglige drift. I administrationsaftalen mellem os fordeler vi foreningens opgaver og ansvar, så den frivillige bestyrelse lettes.

Én af vores kerneopgaver som administrator er netop at lette den frivillige bestyrelses arbejde, og gennem vores gensidige samarbejde at skabe rammerne for sunde, gode og trygge hjem i ejendommen.

Dét mener vi er det væsentligste opgave i vores samarbejde.

Nedenfor er listet de ydelser, som vi sædvanligvis påtager os i administration af andelsboligforeninger.

Administration af andelsboligforeninger

I administration af andelsboligforeninger tilbyder vi en række services indenfor økonomi, jura og administration.

For at skabe det bedst mulige fundament i vores samarbejde, tilbyder vi nedenstående ydelser som en del af vores indbyrdes administrationsaftale i administration af andelsboligforeninger. Klik på hvert element for at læse nærmere om de enkelte ydelser. Læs også nærmere om vores unikke administrationsfilosofi

Skal vi være jeres nye administrator?

Når I vælger Qvortrup som ejendommens administrator, knyttes et helt team bestående af kundechef, administrator og controller, til ejendommen. 

Teamets unikke opbygning sikrer, at alle ejendommens behov kan opfyldes på en professionel og effektiv måde.

Vi sætter en ære i at tilbyde effektive løsninger til andelsboligforeninger, der kan skræddersyes til ejendommens specifikke behov. Med vores ydelser og et specialiserede team ved jeres side kan I være sikre på, at ejendommen bliver håndteret af en professionel samarbejdspartner. 

Kontakt os i dag for at lære mere om vores ydelser, vores teams og de forskellige fagområder, som vi er specialiseret i. Vi ser frem til at skabe en succesfuld fremtid for jeres ejendom! 

Bliv nemt kunde i Qvortrup

Hvis jeres andelsboligforening skal have ny administrator, er det heldigvis forholdsvist nemt at skifte.

Det er typisk foreningens bestyrelse, der kan træffe beslutning om at skifte ejendomsadministrator. Men inden I træffer denne beslutning, bør I dog sikrer jer, at det også gælder i jeres vedtægt.

Da en ejendomsadministrator er foreningens tætteste samarbejdspartner, bør det være et loyalt, frugtigt og (helst) langvarigt forhold, I indgår med denne. Derfor mener vi, at det er enormt vigtigt, at vi mødes og forventningsafstemmer det kommende samarbejde.

Det er bestyrelsen, der vil have den primære kontakt til ejendomsadministrationen, og derfor skal vi sikre vores samarbejde – helst inden det for alvor går i gang.

Hvis I vil være kunde i Qvortrup, anbefaler vi, at I kontakter os, så vi kan planlægge (et telefonisk, digitalt eller fysisk) møde. Herefter kan vi drøfte det kommende samarbejde, og sammen lægge en plan for skiftet af administrator.